Predmety:
TEAP - Tvorba efektívnych algoritmov a programov 2023/2024