Predmety:
TEAP - Tvorba efektívnych algoritmov a programov 2022/2023